Compliance program

OKIN GROUP, zejména Oddělení Compliance Managera, prověřuje a vyřizuje stížnosti, podněty, návrhy či jiná podání pracovníků skupiny společností OKIN GROUP ohledně dodržování, porušování nebo podezření z porušování Etického kodexu skupiny společností OKIN, právních předpisů a vnitřních předpisů a směrnic těchto společností, včetně záležitostí střetů zájmů, úplatkářství a korupce, zákonnosti rozhodnutí, schválení či pokynu ze strany těchto společností, resp. nadřízených pracovníků těchto pracovníků a návrhů opatření ke zlepšení, a poskytuje těmto pracovníkům další, s tím související podporu.

Pracovníci skupiny společností OKIN mohou tato podání podávat prostřednictvím:

E-mailové adresy

Níže uvedeného neanonymního či anonymního podacího formuláře